Welzijn voor senioren.

Welkom op de site van Spyricino. Welzijn voor senioren op maat.

Senior zijn, is een hele kunst. We willen allemaal gelukkig en gezond oud worden, maar wat maakt een mens gelukkig? En hoe worden we oud? Een seniorencoach levert een belangrijke bijdrage aan uw mentale welzijn bij het het ouder worden. Begeleiding bij het ontdekken van uw persoonlijke kracht en mogelijkheden laten ontdekken om vanuit uw eigen, unieke waarden, zinvolle invulling te geven aan de rest van uw leven.

Dementie

Uit ervaring blijkt dat bij dementie het emotionele en gevoelsleven toeneemt en verandert. Leven met dementie is een ander vooruitzicht waarbij de mens centraal staat. Dit is een uniek en individueel proces. Ook bij mensen met geheugenproblemen is er lerend vermogen om nog dingen te kunnen aanleren of juist afleren. Wat voor mogelijkheden heeft u nog om uw levenskwaliteit te houden en om te verbeteren? Om langer zelfstandig te wonen en actief te blijven.

De mantelzorger

De taak van de mantelzorger (meestal de partner) is niet te onderschatten. Dementie betekent altijd verandering en verlies. Voelt u zich erg ongelukkig of weet u zich geen raad met emoties? Een luisterend oor nodig die u vertrouwt en onafhankelijk is. Om te zoeken naar energie en de juiste balans tussen ballast en behoefte als de zorg te zwaar wordt. Hoe gaat u om met gedragsveranderingen en stemmingen? Weer kunnen genieten van wat er nog wel is en ruimte voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Levensvragen

Er zijn veranderingen in uw familie en vriendschappen. Uzelf gaat deze ook anders ervaren en komt u in conflict met uw omgeving. Er kan verlies en verdriet zijn. Wat kunt u nog voor de ander betekenen?

In de laatste jaren op uw werk heeft u te maken met het naderende pensioen, collega’s waar u lang mee heeft samengewerkt vertrekken.  Stopt u ook of blijft u, zo mogelijk, langer doorwerken? Vrijwillig of gedwongen? En wat nu met de resterende tijd?

Ook thuis zijn er veranderingen: de opa en oma dag, de (klein-)kinderen die minder tijd voor u hebben, omdat hun leven ook vol zit met sociale activiteiten of in het buitenland wonen. Of bent u alleenstaand of met partner zonder kinderen.  Heeft u het wel goed gedaan?

Hoe gaat u om met tegenslag? De mate waarin u goed kunt omgaan met tegenslag blijkt heel bepalend voor geluk.

Zingeving

Waarvoor komt u uw bed nog uit? Wat maakt het leven nog de moeite waard? Dit zijn meestal vragen na een ingrijpende gebeurtenis. Een overlijden, ernstige ziekte of echtscheiding. Wilt u zich weer verbonden voelen met uzelf en anderen?  Meer lucht en licht in het leven nodig? Uit onderzoek blijkt dat mensen met veel zingeving in hun leven over algemeen wat gelukkiger zijn.

Welzijn, ook voor senioren.

Hoe wilt u leven? Een welzijnscoach is er voor uw persoonlijk welbevinden en draagt bij aan eigen geluk in het huidige leven. Door ruimte te nemen voor eigen keuzes en het vervullen van de eigen behoeftes. Los van de mate van zelfstandigheid of onafhankelijkheid, maar ook los van de goedkeuring van de buitenwereld. U wordt tevredener met uzelf en uw situatie om veranderingen bij het ouder worden te doorgronden.

De coaching

Veranderingen veroorzaken vaak onzekerheid.  Er zijn meestal meerdere momenten nodig om u te laten inzien hoe u met een bepaalde (sociaal) emotionele moeilijkheid kunt omgaan en wat voor uw gevoel het beste bij u past.  De coaching geeft niet alleen opluchting en duidelijkheid, maar zijn intensief en bieden diepgang. Ondersteunende activiteiten die hierbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld beweging, creatieve activiteiten, muziek of schrijven

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op. In een persoonlijk gesprek zult u ontdekken wat ik voor u kan betekenen. Mijn werkgebied is rond Bolsward-Sneek-Wommels.

Spyricino welzijn voor senioren