De mantelzorgers

door |

De mantelzorgers die hulp bieden aan iemand met geheugenproblemen hebben er baat bij dat zij tijd voor zichzelf vrijmaken. Ontspanning, maar ook een goed vertrouwelijk gesprek met iemand. Dit lukt niet altijd met vrienden en familie, omdat zij emotioneel dichtbij staan en vaak snel met hun goedbedoelde advies klaar staan. Dit hoor ik steeds vaker om mij heen. Een conflict over één van de kinderen wat al jaren loopt en het verdriet wat daarbij is. Dit is te intiem om met lotgenoten te bespreken en met de partner lukt dit niet meer. De senior staat dan letterlijk en figuurlijk alleen met dit gevoel. Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien. De meeste aandacht gaat naar de persoon met de geheugenproblemen.

De mantelzorgers en ontspanning

Tijd vrijmaken lukt zo nu en dan zodat de senior ook iets voor zichzelf kan gaan doen. Als er 24 uur voor iemand gezorgd moet worden, dan zal de senior niet meteen in actie komen als deze “vrij” is. Het is vreemd, de dagelijkse gang van zaken verandert. Hier moet de senior ook weer aan wennen, zonder dat hij of zij zich schuldig en/of verdrietig voelt. De senior is ook al vaak vele jaren samen met iemand en er is altijd lief een leed met elkaar gedeeld.

De mantelzorgers kunnen ook terecht bij de Seniorencoach Amersfoort Spyricino

De mantelzorgers en emoties

De emoties en ontspanning van de mantelzorgers zijn belangrijk om zich goed te blijven voelen. Het is ook voor de partner met geheugenproblemen van cruciaal belang. Hij of zij voelen intuïtief aan of horen aan de stem hoe de stemming en sfeer is. Interactie zonder spanningsveld geeft meer rust.

Wilt u als één van de mantelzorgers een vertrouwelijk en onafhankelijk iets bespreken, het kan bij Spyricino, seniorencoach en counseling. Neem contact met mij op.  Ik zal luisteren naar uw verhaal.