Iemand die ik kende

door |

Iemand die ik kende is het verhaal van Wendy Mitchell. Een Britse die in 2014 op de leeftijd van 58 jaar de diagnose kreeg van vroege alzheimer. In 2015 moest ze met vervroegd pensioen. Maar ze liet het er niet bijzitten. Ze ondernam tal van activiteiten en houdt onder andere een populair blog bij: Which Me Am I Today? (wie ben ik vandaag?)

Voor haar was belang om uit te vinden wat ze nog wel kan. Daar is ook mijn werkwijze op gebaseerd. Uitgaan van datgene wat wel mogelijk is.

Ervaringsverslagen

Door de jaren heen zijn er talloze ervaringsverslagen over dementie geschreven, meestal door kinderen of partners van degenen die het treft. Dementie is daardoor een ziekte geworden waarmee we allemaal tot op zekere hoogte vertrouwd zijn. Wendy Mitchell’s relaas is door haar zelf beschreven in het boek ‘Iemand die ik kende‘. De ervaringsverslagen concentreren zich meestal op de ontluistering van de dementerende en de vaak tekortschietende zorg. Mitchells verhaal wijkt daar niet alleen vanaf doordat het door een dementerende zelf geschreven is, maar ook doordat het veel positiever van toon is.

Iemand die ik kende. Een boek geschreven door iemand met Alzheimer.

Voor Mitchell is het letterlijk vallen en opstaan met problemen door haar geheugen, die haar functioneren beperken. Zij brengt dit goed onder woorden waarbij frustratie, angsten, eenzaamheid en schaamte voorbijkomen. Er is in de loop der tijd weinig progressie in het ziektebeeld en zij houdt verbazend veel vaardigheden intact zodat de lezer zich kan afvragen of dit echt alzheimer of toch een vasculaire dementie is. Zij houdt een goed inzicht in zichzelf en haar functioneren.

Een oprecht en hoopvol boek dat inzicht geeft hoe mensen met een beginnende dementie zich kunnen voelen.

Maar het persoonlijke relaas van Volkskrant columniste Eva Hoeke spreekt ook voor zich. Waarin haar schoonmoeder ook heel goed beseft wat er met haar aan de hand is: ‘Ik zal moeten aanvaarden dat ik niet langer de vrouw ben die ik zou willen zijn’